2016/16-08-26-Greece


Rhodos
Prasonisi, south Rhodes
Ostrich Farm, Petaloudes
Lindos
Kritinia, Kamiros
Kolimbia Nights
Vacation in Greece, Rhodes, Kolimbia
Kamiros
Kalopetra
Greek Night
Epta Piges
Butterflies Valley, Petaloudes
At beaches, Afantou